Ik hou van metaforen. Enige tijd geleden heb ik mijn eigen coach werkwijze in een metafoor vertaald. Ik kwam uit op de trein. MOOII gebruik ik o.a. als teamleider bij Infopunt Veiligheid (IFV).

Mooii is mijn ‘coachtrein’ die bestaat uit een locomotief en een viertal verschillende wagons. De eerste stap voor de coachtrein is de trein op de rails te zetten en te beginnen met wat er al is. De locomotief (de motivatie) bepaalt de kracht, de missie, het doel. De wagons hebben invloed en worden beladen met allerlei informatie, ervaring en hulpmiddelen. Hierdoor gaat de trein beter of slechter, makkelijker of moeilijker, meer of minder, stroever of juist soepeler rijden. Soms spring je als coach en coachee op een rijdende trein. Ook dan is er nog altijd invloed op de lading van de wagons. Net als bij een proces of project is er bij de coachtrein sprake van beweging.

De locomotief:

Motivatie (Missie): Waar doen we het voor? Waar gaan we naartoe (ons doel)? Hoe krachtig is onze missie? Waar ligt onze focus? Meetlat?

En de wagons:

Omgeving: In welke omgeving gaan we ‘het’ doen? Voor wie? Welke invloed heeft de omgeving? Wat is het klimaat en de cultuur? Context en actor?

Organisatie: Binnen welke kaders moeten we blijven? Wat is er nodig en waar hebben we rekening mee te houden om ons doel te bereiken in termen van middelen, mensen, context, beleid, wet, etcetera?

Innovatie: Leren van anderen. Maak het werk eenvoudiger, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Gebruik de techniek en hulpmiddelen, maar laat het geen doel op zichzelf worden. Zorg voor speelruimte en voldoende speeltijd om nieuwe dingen uit te proberen. Stel de techniek en hulpmiddelen in dienst van het proces.

Inspiratie: Kijk niet alleen naar binnen, naar je eigen realiteit en omgeving, maar vooral ook naar buiten. Zorg voor een inspirerend, eigen passend verhaal dat alle betrokkenen aanspreekt en waarin jijzelf en je directe omgeving en netwerk geloven. Zorg dat je ook denkt in netwerken en relaties. Beter goed gejat (of liever gezegd: geleend of gebruikt) dan slecht bedacht! Kijk ook buiten je eigen werkomgeving. Maak gebruik van je netwerk en creativiteit en laat je verrassen door andermans ideeën en contacten.

Tot slot:

MOOII is een continu proces, waarbij de hierboven geschetste trein moet blijft rijden. Er moet constant brandstof in. Blijven investeren in energie. We willen namelijk vooral ook mooii blijven .

MOOII bestaat uit losse letters die tezamen één woord vormen, of een locomotief en vier wagons, hoe jij het wilt zien. Het gaat om samenhang: verandert één onderdeel, dan kan dat invloed hebben op het geheel.

De coachtrein, een trein die rijdt en bij verschillende stations stopt, uiteindelijk zijn bestemming bereikt en doorgaat.

Jocko Rensen

Advertentie